Om meg

TA KONTAKT

 
 
 
 

Jeg er opptatt av maleriets muligheter, både med hensyn til det rent håndverksmessige og utforsking av nye teknikker. Mine arbeider er malt med akryl på lerret og jeg har en spontan tilnærmingsmåte. Jeg bearbeider bildene, ofte over lang tid, ved å legge lag på lag, en veksel mellom det tynne og tykke, kombinert med forskjellige former for avtrykksteknikk.


Jeg inspireres av naturen og dens mangfold av organiske former, og uttrykker dette gjennom former og fargenes spill i rommet.


Lys og lysvirkninger er sentralt i mine bilder, og spenningsforholdet mellom dybde og nærhet er noe som opptar meg.

Jeg søker å uttrykke en indre realitet med naturen som en underliggende kraft.